Tidig specialisering

Denna utbildning behandlar bland annat följande frågor?

Vad är idrottsrörelsens viktigaste uppdrag - elitidrott eller folkhälsa?

Hur fostrar vi bäst nya elitidrottare?

Vilka risker finns med tidig idrottsspecialisering?

Vilka fördelar finns med sen idrottsspecialisering?

Clavis Konsult
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!