Referenser

Göran Larsson

Ansvarig Instruktör

Idrottsgymnasiet Polhemsskolan

"Jens och Albin motiverar och inspirerar våra idrottselever på Polhemskolans Idrottsgymnasium. De bidrar stort med sitt positiva sätt, goda ledaregenskaper och egna erfarenheter. De är utmärkta förebilder för våra idrottsungdomar."

Emme Adebo

Verksamhetschef

Skånes Handbollsförbund

"Clavis konsult har ett mycket viktigt budskap till unga idrottare och ledare. De bygger sitt arbete på vetenskaplig grund och är bra på att framföra sitt budskap. Vi rekommenderar alla föreningar och förbund att anlita dessa herrar!"


Christin Wallin

Marknadsansvarig

Snapphanebygdens Sparbank

"Ett grymt föredrag om hållbar ungdomsidrott som verkligen skulle spridas vidare till många fler - både aktiva ungdomar och tränare. Sunda tankebanor som ger fler ungdomar bättre idrottsupplevelser"

Andreas Eriksson

Idrottslärare

Hässleholms Tekniska Skola

"Vi har en tradition av att Clavis konsult kommer till oss för att inspirera och föreläsa för våra idrottssatsande elever. Jens och Albin engagerar och väcker tankar om de fördelar som elitidrottande har ur ett större och bredare perspektiv. Elitsatsning och studier kan gå hand i hand och dra fördel av varandra."

Malin Safi

Coach/Konsult 

Wise Consulting

"Albin och Jens har ett viktigt budskap, inte bara till ungdom utan till alla åldrar. Jag är imponerad över deras passion och engagemang men också över hur de inte bara inspirerar genom egna erfarenheter utan hur de också knyter an till forskning och nya rön. De är väl värda att engagera för att inspirera. Vi har gjort det till våra kundevent och vi kommer att göra det igen."