Långsiktig karriärplanering

Denna utbildning behandlar bland annat följande frågor: 

Hur lång är en genomsnittlig idrottskarriär?

Hur kan du förbereda ditt liv efter idrotten under din aktiva karriär?

Vilka faktorer är viktiga för att karriärövergången ska lyckas?