Idrotten som arbetsplats

Denna utbildning behandlar bland annat följande frågor:

Vad skiljer idrotten från andra arbetsplatser?

Hur fungerar förhandlingar och kontraktsskrivning?

Vilken roll har agenter inom idrottsvärlden?

Hur skapar du bästa förutsättningarna för ett yrkesliv inom idrotten?