Hållbar ungdomsidrott

Denna utbildning behandlar bland annat följande frågor:

Vad är idrottsrörelsens viktigaste uppdrag - elitidrott eller folkhälsa?

Hur kan vi omsätta barnkonventionen i praktiken?

Hur kan vi skapa en sund och hållbar idrottsmiljö oavsett ambitionsnivå?

Vilka fördelar finns med sen idrottsspecialisering?

Hur påverkar toppning barn och ungdomar?