Hållbar ungdomsidrott

Denna utbildning behandlar bland annat följande frågor:

Vad är idrottsrörelsens viktigaste uppdrag - elitidrott eller folkhälsa?

Hur fostrar vi bäst nya elitidrottare?

Vilka fördelar finns med sen idrottsspecialisering?

Hur påverkar toppning barn och ungdomar?

Hur kan vi skapa en sund och hållbar idrottsmiljö för alla?