Fysisk aktivitet & Hälsa

Denna utbildning behandlar bland annat följande frågor:

Hur påverkar träning det fysiska välmåendet?

Hur påverkar träning det psykiska välmåendet?

Hur påverkar träning minne, koncentration och stresshantering?

Hur påverkar träning inlärning och kreativitet?