Fysisk aktivitet & Hälsa

Denna utbildning behandlar bland annat följande frågor:

Hur påverkar träning det fysiska välmåendet?

Hur påverkar träning det psykiska välmåendet?

Hur påverkar träning minne, koncentration och stresshantering?

Hur påverkar träning inlärning och kreativitet?

Clavis Konsult
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!